Trempská osada placaté kameny

Havlíčkův Brod a okolí

Historie

Související informace lze nalézt také v článku Dějiny Havlíčkova Brodu.

Původně zde stála hornická osada u brodu přes Sázavu. Nejdříve to byl Smilův BrodSmila z Lichtenburka, o kterém existují nejstarší zmínky kolem roku 1234. Nejstarší zmínka o městě pochází z listiny datované k 26. řijnu 1256, ve které se řeší spor brodského plebána s vilémovským klášterem.[2] Král Přemysl Otakar II. si dělal nároky na území kolem Brodu, které považoval za královskou půdu, protože se tady dolovala stříbrná1274 byla osada povýšena na město. Ke konci 13. stoletíhradbami. Od roku 1308Německý Brod až do roku 1945. Za husitských válek v roce 1422Zikmund se svým vojskem. Husitské oddíly vedené Janem Žižkou Brod dobyly a slavné císařské vojsko porazily. Bylo to jedno z posledních vítězství Žižky. Tato událost definitivně ukončila těžbu stříbra. Roku 1637 podle zakladatele ruda. Dostal se do vážných sporů se Smilem, po kterých ale velká část pozemků připadla králi. V roce město obehnáno se město jmenovalo zde hledal útočiště král povýšeno na královské město.

V letech 1871 - 1874 působil na zdejším gymnáziu Vilém Kurz, vědec, spisovatel a politik, jeden ze zakladatelů Klubu českých turistů a jeden z iniciátorů stavby Petřínské rozhledny v Praze.

Roku 1945 bylo město v rámci vysídlení Němců z Československa přejmenováno na Havlíčkův Brod podle Karla Havlíčka Borovského.

Historické jádro města je městskou památkovou zónou. Ve městě sídlí pivovar Rebel.

Žádné komentáře
 
Toto je zápatí Vašich stránek. Text můžete změnit v administraci v 'Nastavení stránek'.